Op vrijdag 23 maart a.s. ontvangt mevrouw
H.A. Groenhart-Dammers, penningmeester van het Alkmaars
Uitwisselings Comité, een groep leerlingen uit het Turkse
Bergama in het stadhuis van Alkmaar.

De groep van 15 leerlingen en twee
begeleiders van de school Endüstri Meslek Lisesin uit Bergama
is vanaf 19 maart tot 7 april op bezoek in Alkmaar. Het thema van
het bezoek is milieu. Het IVN (Instituut voor Natuurbeheer)
organiseert onder andere een rondleiding door de Alkmaarderhout en
de Kerf. Ook geeft het IVN uitleg over de chemische en ecologische
doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast wordt een
bezoek gebracht aan de Huisvuilcentrale en de Boekelermeer. Het
Clusius College in Castricum verzorgt op dinsdag 3 april een
rondleiding. Op vrijdag 6 april brengt de groep een bezoek aan de
kaasmarkt.

De school uit Bergama heeft voor dit
bezoek een bijdrage ontvangen van het Europese programma Leonarda
Da Vinci. Dit programma betaalt de kosten van de reis en het
verblijf.

Griekse en Romeinse oudheden

Bergama is vanaf 2004 een officiële
zusterstad van Alkmaar en ligt ongeveer 120 kilometer ten noorden
van Izmir en circa 30 kilometer van de kust van de Egeïsche
Zee. De gemeente Bergama heeft ongeveer 95.000 inwoners. Daarvan
wonen er 55.000 in de stad. De resterende 40.000 inwoners wonen in
de 117 rond de stad verspreide dorpen. De stad heeft prachtige
Griekse oudheden, zoals het Asklepion (kuuroord met warmwaterbaden)
en de Akropolis. Daarnaast zijn er in Allianoi (18 km ten
noord-oosten van Bergama) interessante Romeinse baden, die
momenteel opgegraven worden. Op dit moment, van 21 tot 25 maart,
brengt een aantal ambtenaren van de Alkmaarse afdeling
Monumentenzorg een bezoek aan Bergama. Doel van dit bezoek is de
bespreking van het project dat uitgevoerd wordt in het kader van
het LOGO East programma van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. Dit project houdt in de verbetering van de
dienstverlening aan eigenaren van monumentale panden in
Bergama.

bron:Gemeente Alkmaar