05 januari 2005, Den Haag - Op
giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is inmiddels à¢?¬
54,3 miljoen binnengekomen voor noodhulp in Azië. Jeanne Roefs,
waarnemend voorzitter van de SHO: "Een overdonderend resultaat,
bijeengebracht door bedrijven, gemeenten, de Staatsloterij, de
Nederlandse overheid en vooral particulieren in Nederland die niet
alleen gul storten, maar zich ook uitputten in het verzinnen en
organiseren van bijzondere acties waarvan de opbrengst op giro 555
gestort wordt."

Bijna tien dagen na de zeebeving in Azië is de
hulpverlening van de Samenwerkende Hulporganisaties goed op gang
gekomen. Behalve eerste noodhulp in de vorm van voedsel, water,
onderdak, kleding en medicijnen, is op verschillende plaatsen begonnen
met psychosociale hulp aan de slachtoffers voor het verwerken van
trauma 's en voorzieningen voor noodonderwijs. Morgen, 6 januari zullen
publieke en commerciële radio- en tv-zenders de hele dag aandacht voor
giro 555 vragen. Vanaf 06.00 uur ´s ochtends is ´Radio 555' in de lucht
en vanaf 18.30 uur zullen de televisiezenders Nederland 2, RTL4 en SBS6
hun programmering aanpassen om zoveel mogelijk geld voor de nationale
actie op te halen. Verder organiseren MTV, TMF, the Box en Nickelodeon
donderdag een actie voor jong Nederland.

Via 0800 - 1112, het
landelijke telefoonnummer dat morgen speciaal voor de actie van de
media is opengesteld, kan het publiek een bijdrage storten op giro 555.
Tweeduizend mensen zitten op verschillende locaties in het land achter
de telefoon om de giften in ontvangst te nemen. Als de lijnen overbezet
raken, kan men ook gebruik maken van de machtigingskaart die
donderdagmorgen bij 6 miljoen huishoudens op de deurmat zal vallen. Het
is bovendien altijd mogelijk om via de website van de Samenwerkende
Hulporganisaties, www.giro555.nl een donatie te doen.

Een greep uit de activiteiten van de negen Samenwerkende Hulporganisaties:

Het Nederlandse Rode Kruis
heeft sinds de dag van de ramp al zes vluchten naar Colombo, Medan en
Batam gestuurd met hulpgoederen. Nieuwe vluchten staan nog op stapel.
Het Rode Kruis werkt in Sri Lanka in vijf van de zuidelijk getroffen
provincies. Behalve de grootschalige noodhulpprogramma's waarbij
voedsel, medicijnen, tenten en schoon drinkwater geleverd wordt, is het
Rode Kruis ook bezig om mensen op kleinere schaal te helpen. In de
zuidelijke getroffen provincies bijvoorbeeld voorziet het in
samenwerking met het Sri Lanka Rode Kruis in de schreeuwende behoefte
aan zaken als kinder- en damesondergoed en maandverband. In Indonesië
zijn vanuit Medan medicijnen geleverd aan ziekenhuizen in Banda Atjeh.

Unicef
heeft in Medan in Indonesië inmiddels een eerste opvangcentrum voor
kinderen geopend. De kinderen krijgen hier psychosociale hulp,
tijdelijk onderdak en worden geholpen bij het zoeken naar familieleden.
Deze week zullen nog zes van deze centra worden opgezet. Ook is Unicef
in Banda Atjeh en Medan een vaccinatiecampagne tegen mazelen begonnen,
die wordt uitgebreid naar andere getroffen gebieden. In Sri Lanka neemt
Unicef de leiding op het gebied van onderwijs, water en sanitaire
voorzieningen en werkt nauw samen met het ministerie van gezondheid. Er
zijn onder andere 430.000 folders met richtlijnen voor hygiëne en het
geven van borstvoeding gedistribueerd. Ook is de afgelopen dagen
gezorgd voor 21.000 liter veilig drinkwater en 471.000
waterzuiveringstabletten. In India is Unicef een vaccinatiecampagne
tegen mazelen en de distributie van vitamine A gestart in 13
districten, waaronder 3 in Kerala. Ook zijn er 170.000 zakjes ORS voor
gezinnen in Tamil Nadu aangeleverd. Gisteren zijn in Thailand de
scholen weer begonnen en Unicef stuurt deze week teams, bestaande uit
psychiaters, therapeuten en verpleegkundigen langs de scholen om
kinderen te helpen en onderwijzers te trainen op het gebied van
traumaverwerking van kinderen. Unicef zorgt ook voor spel- en
leermaterialen.

De noodhulpactiviteiten van Terre des Hommes
zijn inmiddels in volle gang: een vliegtuig met 10 ton noodhulp
goederen (voedsel, medicijnen, dekens, tentmaterialen) is naar Atjeh in
Indonesië verstuurd. Per vrachtauto is vanuit Medan eveneens 10 ton
noodhulpgoederen (voedsel, medicijnen, generatoren, schoppen,
kruiwagens) vervoerd. Ook zijn 42 vrijwilligers van diverse lokale
organisaties ingezet. De noodhulp wordt uitgevoerd in negen noodkampen
in Banda Atjeh en nabije omgeving en aan drie kampen in Lhokseumawe. In
totaal worden 12.500 vluchtelingen en 500.000 kinderen bereikt. Ook in
Sri Lanka en India is Terre des Hommes bezig noodhulp te verlenen.

Stichting Vluchteling
werkt in de getroffen gebieden nauw samen met de
vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR. Afgelopen nacht is een
vrachtvliegtuig met goederen voor de UNHCR vertrokken van Schiphol naar
Jakarta, waarna de goederen doorgestuurd worden naar Atjeh. Zaterdag
vertrekken bovendien 4 vliegtuigen uit Kopenhagen en 2 uit Dubai, met
in totaal 400 ton hulpgoederen uit de opslagruimtes van UNHCR (100.000
dekens, 2.000 lichtgewicht tenten, 20.000 plastic lakens, 20.000 jerry
cans, 20.000 keukensets en telecommunicatieapparatuur). De goederen
komen zondag aan in Jakarta en worden van daaruit verder vervoerd per
militair vliegtuig of per boot. De goederen zijn bestemd voor 100.000
slachtoffers, ongeveer een vijfde van het totale aantal, aldus Lubbers,
directeur van de UNHCR. Ook in Sri Lanka is de UNHCR in verschillende
districten, waaronder Tamilgebieden, begonnen met de distributie van
plastic doek, plastic matjes en familiepakketten met de eerste
levensbehoeften, waaronder kleding en keukensets voor in totaal 20.000
slachtoffers.

Artsen zonder Grenzen (AzG) krijgt hulp van
Greenpeace om dringend gewenste medische hulp naar overlevenden van de
aardbeving in Atjeh in Indonesië te brengen. Het vlaggenschip van
Greenpeace, de "Rainbow Warrior" en zijn 19-koppige bemanning zal
voedsel, brandstof, medische voorraden en medisch personeel van AzG
naar het getroffen gebied in Noord-Sumatra, brengen. Het schip is
dinsdag in de haven van Medan aangekomen. Dinsdag is eveneens een
vrachtvliegtuig van Artsen zonder Grenzen vanaf vliegveld Beek in
Limburg naar Banda Atjeh vertrokken met 42 ton aan hulpgoederen
bestaande uit dekens, medicijnen, twee landcruisers en 8 hulpverleners
aan boord. In Sri Lanka zijn inmiddels ook twee vliegtuigen met
tientallen tonnen hulpgoederen aangekomen. In India richt AzG zich
vooral op psychosociale hulp aan slachtoffers van de ramp en het in de
gaten houden van het mogelijk uitbreken van epidemieën. Artsen zonder
Grenzen heeft gisteren laten weten geen aanspraak te maken op haar
aandeel in de opbrengst van giro 555. Hoewel AzG de actie ten volle
blijft steunen vanwege het belang van voldoende middelen voor de andere
hulporganisaties, heeft AzG dankzij de hartverwarmende reacties van het
publiek vooralsnog voldoende financiële steun voor haar lopende en
geplande noodoperaties in het rampgebied. Het aandeel van AzG wordt
verdeeld onder de andere organisaties.

Via TEAR fund zijn
1 miljoen waterzuiveringstabletten verstuurd naar Chennai in India en
vandaar per vliegtuig naar de Nicobar eilanden verzonden. Tonnen
noodhulpgoederen zoals voedsel, medicijnen, kleding en andere artikelen
zijn via lokale partners verspreid aan 8.800 families. In Sri Lanka
heeft Tear Fund een samenwerkingsverband met 6 lokale partners in 8
districten aangegaan die 14.500 families noodhulp zullen bieden.

Novib/Oxfam
zet de noodhulp in Indonesië, Sri Lanka en India voort. In Indonesië
gebruikt de organisatie helikopters van het Australische leger onder
andere om medewerkers te verplaatsen en hulpgoederen te brengen naar de
meest afgelegen gebieden aan de westkust. In Sri Lanka is gisteren een
vliegtuig gearriveerd met plastic zeilen om de mensen tijdelijk
beschutting te kunnen bieden. Naast het verzorgen van water- en
sanitatievoorzieningen voor tienduizenden mensen in Sri Lanka en Atjeh,
wordt in India eerste noodhulp geboden aan 15.000 mensen in 13 dorpen
in de districten Cuddalore en Nagapattinam. Langzaam maar zeker heeft
Novib via een lokale partner in Birma ook informatie ontvangen over de
situatie daar en de situatie waarin de Birmese migranten (vaak
illegaal) zich bevinden in Thailand. Via de lokale partner van Novib in
Thailand worden eerste noodhulp goederen gegeven aan 1000 Birmese
families die geen aanspraak kunnen of durven maken op de hulp van de
Thaise overheid. In het door de tsunami getroffen Afrikaanse land
Somalië is door verschillende organisaties, waaronder de lokale partner
van Novib een inventarisatie gemaakt van de situatie in de
uitgestrekte, moeilijk bereikbare kuststrook opdat zo spoedig mogelijk
ook daar noodhulp kan worden verleend.

Kerkinactie en ICCO
hebben in samenwerking met lokale partners in Indonesië verschillende
mobiele medische teams naar de getroffen gebieden gestuurd en voedsel
verstrekt in de regio Atjeh en het eiland Nias. Per dag worden twee
vluchten van Jakarta naar Banda Atjeh verstuurd met hulpgoederen zoals
kleding, medicijnen, biscuits, noodles en dekens (een samenwerking met
Garuda Indonesia Airlines). In India zijn in samenwerking met lokale
partners grote gaarkeukens ingericht in onder andere Kerala, Khrisna
Godawari en Chennai. Ook wordt voedselhulp en onderdak gegeven aan zo'n
50.000 families. In Thailand werken Kerkinactie en ICCO samen met
lokale organisaties om de getroffen gemeenschappen in de provincies
Phnag Nga en Krabi noodhulp te bieden. In Sri Lanka zijn via de lokale
partners hulpgoederen zoals slaapmatten, melkpoeder, zout, suiker, zeep
en andere kleine artikelen uitgedeeld aan de slachtoffers.

Mensen in Nood
is sinds het begin van de ramp in Azië met acute noodhulp zoals dekens,
schoon drinkwater, onderdak en medische hulp actief in Sri Lanka, Atjeh
en India. Een van de lokale partners van Mensen in Nood in Sri Lanka
geeft hulp aan meer dan 1000 families in 5 opvangkampen voor
ontheemden. Deze hulp bestaat uit voedsel, brandhout en medicijnen. Ook
bezoeken tien medische mobiele teams dagelijks 4 opvangkampen in de
regio. In Indonesië is voedsel en chloortabletten uitgedeeld en
gisteren zijn twee Nederlandse artsen naar het gebied vertrokken. Ook
in India wordt in verschillende districten via partnerorganisaties
voedsel, water, medicijnen, kleding, dekens uitgedeeld. Vlakbij Chennai
is aan zo'n 1500 families voedsel verstrekt voor 15 dagen, kooksets, 2
dekens per familie, kleren en tijdelijk onderdak.

Onder het motto
'Help slachtoffers aardbeving Azië' vragen de SHO de Nederlandse
bevolking om financiële steun voor de getroffenen. Sinds zondagavond 26
december 2004 is gironummer 555 geopend voor giften.
Via de website www.giro555.nl
kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven van de hulpverlening aan
Azië en het verloop van de Nationale Actie. Vragen kunnen worden
gesteld via telefoonnummer 070-3339444 en via [email protected].

De
Samenwerkende Hulporganisaties zijn een samenwerkingsverband, dat in
tijden van grote crises aandacht vraagt en fondsen werft voor een
rampsituatie. De SHO bestaan uit: Artsen zonder Grenzen, Kerkinactie,
Mensen in Nood/Cordaid, Nederlandse Rode Kruis, Novib, Stichting
Vluchteling, TEAR fund, Terre des Hommes en Unicef Nederland. Momenteel
is Unicef Nederland voorzitter van de SHO.

Bron: Unicef