Nadat het 'Liedboek voor de Kerken' in 1973 verscheen, is in de daarop volgende dertig jaar veel nieuw materiaal ontstaan. Door nu een verzameling van veel gezongen (nieuwe) liederen samen te brengen, komt er met 'Tussentijds' een bundel beschikbaar die als aanvulling kan fungeren op het bestaande liedboek en als proeftuin kan dienen voor het nieuwe Liedboek dat naar verwachting pas rond 2010 verschijnt. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het nieuwe liedboek in 2000 zou verschijnen.

Tussentijds biedt een verzameling van zo'n 220 liederen die hun waarde in de eredienst ruimschoots hebben bewezen. Geput is uit bundels als

Gezangen voor Liturgie,
Zingend Geloven,
Eva's lied,
Alles wordt nieuw,
Liturgische Gezangen en
Liederen en gebeden uit Taizà©.

Met het verschijnen van deze bundel komt er een breed arsenaal nieuwere liederen beschikbaar voor de gemeentezang zonder dat er eerst ´geknipt en geplakt' hoeft te worden. De indeling van de bundel is gericht op het liturgisch gebruik in de kerken.

Nieuw is de serie zondagsliederen bij het Gemeenschappelijk Leesrooster van de Protestantse Kerk in Nederland. De zondagsliederen die niet in het Liedboek voor de Kerken staan, zijn in Tussentijds opgenomen.

Tussentijds is een gezamenlijke uitgave van Uitgeverij Boekencentrum en Uitgeverij Kok en is samengesteld onder verantwoordelijkheid van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.

Bron:PKN