Africa is a giant that must awake. Africa
must make clear that God did not make a mistake to create Africa.
Met deze woorden gaf Aartsbisschop Desmond Tutu, namens de
Afrikaanse kerkelijk leiders, op de vooravond van het World Social
Forum aan dat Afrikanen steeds zelfbewuster worden en met eigen
stem hun belangen laten horen.

Op zaterdag 20 januari begint in Nairobi
het zevende World Social Forum. Het forum vindt voor de eerste keer
plaats in Afrika. Het maatschappelijke middenveld, waaronder
vakbonden, boerenorganisaties, mensenrechtenorganisaties en
vrouwengroepen uit vele Afrikaanse landen, grijpen dit World Social
Forum aan om de Afrikaanse vraagstukken onder de aandacht te
brengen. Daarbij gaan ze niet alleen in op de problemen, maar geven
ze ook aan hoe er aan welke oplossingen wordt gewerkt. Ook ICCO,
interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, is met
vele partners uit ontwikkelingslanden vertegenwoordigd.

Desmond Tutu gebruikte ook in deze
toespraak het begrip Ubuntu, dat staat voor 'Ik besta, omdat jij
bestaat en jij bestaat, omdat ik besta'. Deze vorm van
solidariteit is diep verankerd in de Afrikaanse samenleving.
Mensenrechten ziet Tutu als een plicht, zowel van gemeenschappen
als individuen. De Nobelprijswinnaar dicht het World Social Forum
een belangrijke rol toe in de strijd tegen o.a. economische
uitbuiting, armoede, HIV/Aids en oorlogen. Hij prijst de Afrikaanse
organisaties die tijdens het World Social Forum de handen ineen
slaan en een bijdrage leveren aan Another world is possible, de
slogan van het WSF.

Groot moreel gezag

In Afrika heeft de kerk een groot moreel
gezag. De rol van de kerk en religie is zeer groot en de kerk is
een belangrijke speler in het sociale en politieke spel voor
sociale verandering. De kerkelijke leiders grijpen het World Social
Forum aan om wereldvraagstukken hoog op de agenda te zetten. Ze
geven aan dat neoliberalisme geen oplossing is tegen armoede, dat
HIV/Aids niet alleen een gezondheidsprobleem is, maar alles te
maken heeft met culturele waarden en normen en dat beleidsmakers en
beslissers zicht hard moeten maken voor de armen en zwakkeren in
hun samenleving. Daarbij richten de kerkelijk leiders zich niet
alleen op de economische grootmachten, maar ook op de eigen
Afrikaanse regeringen. Als voorbeeld noemen ze de belofte van
Afrikaanse regeringsleiders om vijftien procent van het totale
staatsbudget te besteden aan gezondheidszorg. Tot op heden is van
deze belofte nog weinig terecht gekomen.

World Social Forum

Het World Social Forum werd in 2001 voor
het eerst georganiseerd in Brazilië als tegenhanger van het
World Economic Forum in het Zwitserse Davos en om richting te geven
aan de realisatie van een rechtvaardiger wereld. Het WSF brengt
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld vanuit de
hele wereld samen, die kritisch zijn over de huidige globalisering
en alternatieven ontwikkelen. ICCO ziet het World Social Forum als
een belangrijke kracht voor sociale, economische én
politieke veranderingen. ICCO organiseert samen met haar(
Afrikaanse) partners meerdere activiteiten op het gebied van
mensenrechten, economische ontwikkeling en gelijkwaardigheid tussen
man en vrouw.

bron:ICCO