Aartsbisschop Desmond Tutu, uitgesproken
theoloog, liberaal en mensenliefhebber, heeft zich opnieuw
uitgesproken tegen de homofobe houding van de kerk. Op een
bijeenkomst van journalisten op het Sociale Wereld Forum zei hij:
"Ik ben erg geschokt over het feit dat de kerk, terwijl er zoveel
conflicten zijn in de wereld, oorlogen, honger, aids, enzovoorts,
ze niets anders doen dan praten over wat mensen in bed doen".

"Het veroordelen van mensen omwille van
hun seksuele geaardheid, is mensen aanvallen voor iets waar ze niet
aan kunnen doen. Onze afkomst, seksuele geaardheid en ras zijn
vaststaande feiten die niet kunnen worden veranderd. Ze mogen dan
wel een minderheid zijn, maar dat is geen reden om hen uit te
sluiten en te discrimineren", aldus de aartsbisschop.

Desmond Tutu kreeg in 1984 voor zijn
inspanningen in de strijd tegen de apartheid de Nobelprijs voor de
Vrede, en in 2005 ontving hij een eredoctoraat van de Universiteit
van Gent.

Bron: Holebi.info