De Reclame Code Commissie is van oordeel dat in de commercial van Pearle de grens van wat toelaatbaar moet worden geacht, is overschreden. De Commissie overweegt daartoe dat lange tijd, op realistische en daardoor zeer indringende wijze, een moeder op zoek is naar haar zoon die zij, zoals zij zegt, vier jaar niet meer heeft gezien. De zoon komt weliswaar verschillende malen in beeld doch niet op zo duidelijke wijze dat hij door de gemiddelde kijker zal worden herkend als de zoon naar wie de moeder op zoek is.

Daardoor wordt de kijker lange tijd op het verkeerde been gezet en verkeert hij in de veronderstelling dat de moeder niet weet waar haar zoon is. Ook is niet duidelijk dat de uiting humoristisch is bedoeld. Pas als Pearle in beeld komt, wordt duidelijk dat de moeder alleen vanwege het feit dat zij geen bril heeft, haar zoon vier jaar niet meer heeft gezien en ook dan pas ziet men voldoende duidelijk dat haar zoon achter haar staat.

Door de lang durende, realistisch aandoende beelden en het feit dat het humoristisch bedoelde karakter van de uiting geruime tijd niet kenbaar is voor de kijker, acht de Commissie de uiting in strijd met de goede smaak en nodeloos kwetsend.

Bron: Reclame Code Commissie