TVM verzekeringen is als grootste transportverzekeraar van de Benelux blij met de campagne 'Blijf uit de buurt van de dode hoek'.  Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft deze campagne vandaag gelanceerd tijdens de jaarlijkse manifestatie 'Ridders van de
Weg' in Nijkerk.

'Jonge fietsers en bromfietsers zijn een vaak kwetsbare groep in het verkeer. Het is goed om juist die groep opnieuw indringend te wijzen op de noodzaak van een goed samenspel tussen vrachtverkeer en fietsers en scooterrijders.', zegt president-directeur mr. Arjan Bos in een eerste reactie. De topman van TVM verzekeringen wijst erop dat de transportsector de afgelopen jaren miljoenen heeft geïnvesteerd in veiligheidssystemen om dodehoekongevallen te voorkomen. 'Natuurlijk zijn de fietser en de scooterrijder altijd de zwakste verkeersdeelnemer, maar we moeten voorkomen dat bij dit soort vaak ernstige ongevallen met veel persoonlijk leed, de transportsector alleen als schuldige wordt aangewezen. Ik weet dat bedrijven die regelmatig binnen de bebouwde kom rijden veel in veiligheid hebben geïnvesteerd de afgelopen jaren en alleen al als TVM verzekeringen hebben we al honderden speciale chauffeursbijeenkomsten  georganiseerd om de chauffeurs op alle risico's te wijzen en preventieadviezen te geven. We steunen ook van harte de experimenten met zichtcamera's en andere veiligheidsvoorzieningen.' Arjan Bos vindt wel dat ook andere verkeersdeelnemers zich meer bewust moeten worden van alle risico's in het stadsverkeer. 'De transportsector kan het probleem van de verkeersongevallen in vooral de binnensteden niet alleen oplossen.'

bron:TVM