De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de
deur. Daarom doen Amnesty Nederland, CNV, CG-Raad, COC, CGB,
E-Quality, Expertisecentrum LEEFtijd, FNV, FvO, LBR, MHP en
Taskforce Handicap en Samenleving een oproep aan de lijsttrekkers
van 12 landelijke politieke partijen.In de verkiezingscampagnes
staan de verschillen tussen deze partijen centraal. Terecht, want
de komende maanden wordt bepaald hoe ons land de komende jaren
bestuurd gaat worden.

In de programma’s van deze partijen
is treffend verwoord wat onze samenleving moet binden: alle houden
een pleidooi voor een samenleving waarin respect is voor
verschillen tussen mensen en waar ruimte is voor samen werken,
leren en leven. De deelnemende organisaties, die staan voor gelijke
behandeling en non-discriminatie, roepen de politieke partijen op
deze visie actief uit te dragen tijdens de verkiezingscampagne.

bron:LBR