Het ministerie van Justitie heeft twee locaties aangewezen voor de detentie van personen met een terroristische achtergrond. Het betreft de locatie Nieuw Vosseveld 1 van de PI Vught en om locatie De Schie van PI Rijnmond in Rotterdam. Het gaat in totaal om 32 cellen.

Eind september 2005 hebben minister Donner van Justitie en minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om personen met een terroristische achtergrond te concentreren in een beperkt aantal inrichtinge n. Het doel van de maatregel is rekrutering en radicalisering in de inrichtingen te voorkomen.
In Vught zal het gebouw van de voormalige Tijdelijke Extra Beveiligde Inrichting (TEBI) geschikt worden gemaakt voor de detentie van 18 personen. De keuze voor De Schie in Rotterdam is mede ingegeven door de nabijheid van de extra beveiligde rechtbanken in de Randstad. In de Schie kunnen 14 personen worden gehuisvest. De beide afdelingen krijgen zowel de functie van een Huis van Bewaring als gevangenis en zijn bestemd voor mannen en vrouwen.
Naast de gebouwelijke aanpassingen, die op dit moment worden voorbereid, wordt ook het personeel van beide locaties voorbereid op de opvang van personen met een terroristische achtergrond.
bron:MinJus