Vandaag hebben controleurs van de Algemene Inspectiedienst (AID), met
assistentie van de regiopolitie, bij een gerichte controle in een
woning in Zaandam, twee levende apen aangetroffen. Het gaat om twee
zogenaamde Plompe lori's (Nycticebus coucang). Deze soort half-aap
behoort tot de primaten en is internationaal beschermd. Zij staat
vermeldt op de lijst van beschermde diersoorten van CITES (Appendix
II).

De eigenaar was niet in het bezit van een vergunning.

Uit onderzoek is gebleken, dat de dieren ongeveer 4 jaar geleden
vanuit Indonesi�, hun natuurlijke habitat, Nederland zijn binnen
gesmokkeld. De apen zijn in beslag genomen en ondergebracht op een
gespecialiseerd opvangadres.

Tegen de eigenaar wordt proces-verbaal opgemaakt op grond van de
overtreding van de Flora- en faunawet. Volgens de Flora-en Faunawet is
het verboden om levende primaten in bezit te hebben, omdat deze dieren
niet geschikt zijn als huisdier.

Bron:
Algemene Inspectiedienst (AID)