Twee ISO-certificeringen voor vastgoedbeheerder Interveste

Interveste, specialist in allround leegstandsbeheer, maakt vandaag bekend dat zij de ISO 9001 en ISO 14001 certificeringen heeft verkregen voor haar dienstverlening op het gebied van vastgoedbeheer. Deze certificering onderschrijft dat de processen en richtlijnen die Interveste hanteert voor haar kwaliteitsmanagement voldoen aan internationaal erkende normen. Ook onderstreept deze certificering dat Interveste succesvol en vooruitstrevend is in milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Speerpunten klantgerichtheid en kwaliteit
De certificeringen die aan Interveste zijn toegekend worden door Interveste gezien als een uitstekend middel om de speerpunten klantgerichtheid en kwaliteit verder uit te bouwen. Interveste geeft aan dat ISO hen helpt de procedures, prestaties en servicegerichtheid te blijven toetsen en waar mogelijk te verbeteren. Vastgoedbeheerder Interveste onderscheidt zich al jarenlang door het leveren van hoge kwaliteit; de mensen die gebruik maken van de dienstverlening van Interveste (huiswachten) beoordelen hun dienstverlening onlangs met een 8 en 96,7% van de 1000 respondenten die de enquàªte hebben ingevuld beveelt Interveste aan bij familie en vrienden.

Over Interveste
Interveste, allround leegstandbeheerder, is dienstverlener voor antikraak, tijdelijk beheer en verhuur van leegstaand vastgoed. Hun motto is à¢â‚¬Å“Within the problem lies the solutionà¢â‚¬ en vanuit die oplossingsgerichte gedachte bieden zij al hun opdrachtgevers maatwerk een passende beheerformule, ongeacht de omvang van de betreffende vastgoedportefeuille.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular