De rechtbank Amsterdam heeft de bedreiger van minister Verdonk
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8
voorwaardelijk en met aftrek van voorarrest. De verdachte heeft zich op
17 juni 2004 (na het zogenoemde Ketchupincident) telefonisch tot de
omroeporganisatie RTV Noord-Holland gewend met doodsbedreigingen aan
het adres van minister Verdonk.
Daarmee heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een poging om de
vergadering van de raad van ministers te dwingen tot het nemen van enig
besluit. En tevens om opzettelijk een lid van de ministerraad te
verhinderen in die vergadering vrij en onbelemmerd zijn plicht te
vervullen. Door aldus te handelen heeft verdachte zich schuldig gemaakt
aan een ongeoorloofde inmenging in de besluitvorming over de inrichting
van onze maatschappij en heeft verdachte de democratische
grondbeginselen van de Nederlandse rechtsstaat en daarmee essentiële
beginselen van een vrije en open samenleving geschonden. Met zijn
handelswijze beoogde verdachte het regeringsbeleid te beïnvloeden. De
dreiging met geweld tegen minister Verdonk is naar het oordeel van de
rechtbank een aanval op het bestuur van de Nederlandse samenleving. De
rechtbank neemt dit verdachte bijzonder kwalijk.

Bron: Gerechtelijke organisatie