Twee miljoen voor hongersnood in NigerNederland heeft twee miljoen euro beschikbaar gesteld aan het World Food Programme om de hongersnood in Niger te bestrijden. Niger is een van de armste landen van Afrika en heeft elk jaar te kampen met voedseltekorten. Dit jaar zijn de omstandigheden nog zorgwekkender dan anders. De aanhoudende droogte zorgt voor een magere oogst en door de sprinkhanenplaag van vorig jaar, waarbij een groot deel van de oogst vernietigd werd, zijn er weinig reserves opgebouwd.

Minstens zo belangrijk als het geven van voedselhulp is het zoeken naar manieren om hongersnood te voorkomen. In dit kader is het belangrijk om rampen als sprinkhanenplagen in een zo vroeg mogelijk stadium en op een zo efficiënt mogelijke manier het hoofd te bieden. Nederland gaat daarom onderzoeken hoe een sprinkhanenramp in de toekomst voorkomen kan worden. Het onderzoek gaat in september van start.

bron:BZComments are closed.
%d bloggers liken dit: