Twente 09-03-2005 - Vanochtend heeft de rechtbank in Almelo twee Twentse politieambtenaren vrijgesproken.

Zij werden ervan verdacht meineed te hebben gepleegd in een civiele
zaak over de aankoop van een boerderij in Haaksbergen. Ook de civiele
vordering is afgewezen.

In verband met deze zaak waren de twee collega's al geruime tijd
geschorst. Deze schorsing is opgeheven. Een nadere bestudering van het
vonnis zal moeten uitwijzen of een disciplinair traject nog nodig wordt
geacht. De twee collega's zullen spoedig mogelijk weer aan het werk
gaan, maar waar en wanneer dat zal zijn zal in alle rust worden bekeken.

Deze vrijspraak is een stap in een al lang slepende kwestie en betekent
een grote opluchting voor de twee medewerkers, hun gezinnen en
collega's.

In verband met dezelfde zaak is twee weken geleden een derde collega
buiten functie gesteld. Wat deze vrijspraak betekent voor hem zal nog
nader bekeken worden. De buiten functiestelling blijft daarom voorlopig
gehandhaafd.

Bron: Politie Twente