De Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (SIOD) heeft onder leiding van het Functioneel
Parket twee mensen aangehouden op verdenking van fraude met
subsidies voor een opleiding om werklozen weer aan de slag te
helpen. De verdachten zouden voor een en dezelfde
automatiseringsopleiding - in strijd met de regels - uit twee
vergelijkbare potjes subsidie hebben aangevraagd en gekregen. Zij
gebruikten daarvoor twee verschillende bedrijven. Op die manier
zouden zij voor ongeveer 300.000 euro hebben gefraudeerd. Het gaat
om twee bestuurders van inmiddels failliete
opleidingsinstellingen.

De twee worden ervan verdacht ten onrechte
subsidie te hebben verkregen van zowel de Raad voor Werk en Inkomen
(RWI) als het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
De RWI keerde subsidie uit via de Stimuleringsregeling
vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde
werknemers en het UWV vanuit het reïntegratiebudget.

De RWI heeft de SIOD in 2005 gemeld dat er
fraude werd vermoed. Staatssecretaris Van Hoof heeft de Tweede
Kamer destijds toegezegd de zaak te laten onderzoeken.

bron:SZW