Afgelopen zaterdag, 10 februari, werd het
presentatieconcert van de Stichting Nederlandse Vocalisten
Presentatie (SNVP) gehouden in cultureel centrum Cultura te Ede.
Sabine Wütrich (sopraan)werd winnares van de Jo Bollekamp
Prijs. Deze prijs werd toegekend door de juryleden Mya Besselink,
Jard van Nes, Peter van der Lint en Joop Schets, namens de
stichting SNVP en Joke de Vin en Ton Herstel namens de stichting Jo
Bollekampfonds.

De publieksprijs, ter beschikking gesteld
door Impresariaat Pollock, Impresariaat Kox Vocaal en muziekhandel
Albersen, werd toegekend aan de sopraan Gonnie van Heugten.
Deelnemers aan dit presentatieconcert, dat tot doel heeft jonge
vocale solisten in contact te brengen met besturen van
oratoriumkoren uit geheel Nederland, waren naast de prijswinnaars:
Eun Mi An, sopraan; Tanja Obalski, sopraan; Ludovic Provost,
bariton en Fabio Trümpy, tenor. Bariton Niklaus Kost was
helaas door de griep geveld en kon om die reden niet optreden.

De audities en presentatie worden eens in
de twee jaar georganiseerd door de Stichting Nederlandse Vocalisten
Presentatie. De stichting is een initiatief van de Koninklijke
Christelijke Zangersbond (KCZB), de Koninklijke Bond van Zang- en
oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON) en de Maatschappij tot
bevordering der Toonkunst (MBT).

bron:KCZB