De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de tweede collectieve actie inzake aandelenlease. Deze actie is aangespannen door de Vereniging Consument & Geldzaken en heeft betrekking op het SprintPlan product van Aegon (Spaarbeleg). De rechtbank verklaart voor recht dat Aegon haar zorgplicht jegens deelnemers aan SprintPlan heeft geschonden.

Aegon heeft volgens de rechtbank nagelaten onderzoek te doen naar de vraag of de deelnemers aan SprintPlan bekend waren met de risico's van het product. De overige vorderingen worden afgewezen.
Bron: Rechtbank Utrecht