Vandaag is in de Rotterdams Merwehaven de tweede detentieboot
aangemeerd die vanaf medio januari dienst zal gaan doen voor de opvang
van illegale vreemdelingen. In totaal zal deze zogenaamde detentieboot
van de Dienst Justiti�le Inrichtingen (DJI) plaats bieden aan maximaal
470 illegalen. Onder leiding van de Rijksgebouwendienst worden nog de
laatste bouwkundige en technische voorzieningen getroffen om de boot
geschikt te maken als huis van bewaring.

Op de detentieboot worden illegale vreemdelingen in bewaring gesteld,
waarvan de vreemdelingenpolitie bij aanhouding noch de nationaliteit
noch de identiteit heeft kunnen vaststellen.

De vreemdelingen die op de detentieboot worden ondergebracht zijn
afkomstig uit inrichtingen van het gevangeniswezen. De daar vrijkomende
cel capaciteit kan worden ingezet voor de zogenaamde veelplegers.

De boot heeft drie etages en heeft een omvang van 93 bij 26 meter. In
het verleden is de boot in Duitsland in gebruik geweest als opvang voor
asielzoekers. Het terrein om de boot wordt voorzien van bewaking en
beveiliging.

Sinds september ligt in de Merwehaven al een detentieboot die plaats biedt aan 250 illegalen.

Bron: Ministerie van Justitie