Op maandag 24 januari 2005 wordt de tweede detentieboot in de Rotterdamse haven officieel in gebruikt genomen.

Met deze tweede detentieboot breidt de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI) het aantal plaatsen met 472 uit. Op de detentieboten geldt het
regiem dat is vastgelegd in de Penitentiaire Beginselenwet. De andere
detentieboot die ook in de Rotterdamse haven ligt biedt plaats aan 288
personen.

De boot is geschikt voor allerlei categorieën gedetineerden. Om te
beginnen worden er illegale vreemdelingen in bewaring gesteld, waarvan
de vreemdelingenpolitie bij aanhouding noch de nationaliteit noch de
identiteit heeft kunnen vaststellen. Deze groep vreemdelingen is
afkomstig uit diverse inrichtingen van het gevangeniswezen. De daar
vrijkomende capaciteit kan worden ingezet voor veelplegers.

De boot heeft 3 etages en heeft een omvang van 93 bij 27 meter. Het
terrein om de boot is voorzien van bewaking en beveiliging. In de
afgelopen weken zijn onder leiding van de Rijksgebouwendienst nog de
laatste bouwkundige en technische voorzieningen getroffen om de boot
geschikt te maken als huis van bewaring.

Bron: Ministerie van Justitie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular