Het Verbond van Verzekeraars schat de
verzekerde schade aan gebouwen als gevolg van de storm, die op 18
januari over Nederland raasde, op 160 miljoen euro. Vooral
Noord-Holland en de noordelijke provincies zijn getroffen. Hier
bedraagt de totale schade naar verwachting 60 respectievelijk 20
miljoen euro. De schade is flink hoger dan de schade van 15 miljoen
euro die de storm op 11 januari heeft aangericht. De schade van de
vorige zware storm in 2002 bedroeg 100 miljoen euro. Verzekeraars
zullen vandaag alle zeilen bij zetten om de klanten te helpen en de
schade zo snel mogelijk te inventariseren en te herstellen. Het
herstel van de schade heeft daarmee de hoogste prioriteit om zo
meer schade te voorkomen. De stormschade zal in de regel gedekt
zijn door de opstal en/of inboedelverzekering. Schade aan de auto
wordt vergoed als u hiervoor verzekerd bent.

De schatting van de totale stormschade is
gebaseerd op het stormmodel van het Centrum voor
Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. Het
CVS heeft dit model ontwikkeld op basis van cijfers over
stormschades van particulieren en bedrijven sinds 1987. Het CVS
beschikt over historische schadegegevens van de meeste Nederlandse
verzekeraars. Op basis van stormen uit het verleden, waarvan de
exacte schadebedragen, duur van de storm en windsnelheden bekend
zijn, wordt een schatting gemaakt voor nieuwe stormen die zich
voordoen. Het stormmodel gebruikt de data van tien verschillende
weerstations verspreid over het land. Op basis van deze lokale
metingen wordt een schatting gemaakt van het totale schadebedrag in
Nederland. De gemiddelde windsnelheid heeft de meeste invloed op de
totale schadeomvang.

bron:Verbond van Verzekeraars