De publieke omroep begint najaar 2006 met een parlementair themakanaal, met Kamerdebatten en nieuws. Het kabinet trekt 500.000 euro uit om de opnamefaciliteiten in het Tweede Kamergebouw te verbeteren. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Van der Hoeven (OCW).

In juni 2005 pleitte de Gemengde Commissie Overheidscommunicatie voor een (digitaal) televisiekanaal over bestuur en parlement, zoals het Amerikaanse C-Span. Het kabinet concludeert dat de publieke omroep dit kanaal kan opzetten. Een voorlichtingskanaal van de overheid is volgens het kabinet onwenselijk.

Parlementair kanaal
De publieke omroep begint dit najaar met een eerste opzet voor een parlementair themakanaal. Kamerdebatten, nieuws en actualiteit zijn dan via de digitale televisie te volgen. Het kanaal heeft een onafhankelijke redactie. Dit is een wens van het kabinet. Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat een onafhankelijke, journalistieke aanpak nodig is om de programma's aantrekkelijk te maken voor kijkers.

Opnamefaciliteiten
De publieke omroep betaalt het televisiekanaal over bestuur en parlement uit eigen middelen. Het kabinet geeft wel een eenmalige bijdrage van 500.000 euro aan de Tweede Kamer om de opnamefaciliteiten (camera's, studio's) in het Tweede Kamergebouw te verbeteren. Hiervan kunnen ook andere omroepen die beelden van Kamerdebatten uitzenden, profiteren.

Bron:RVD