Dinsdag 26 april heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin de regering wordt gevraagd de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie uit de Wet werk en bijstand (WWB) met ingang van 1 januari 2006 te laten vervallen. Wij hebben hier al bij de invoering van de WWB voor gepleit en staan dan ook positief tegenover de motie. De motie (28719, nr. 12) was ingediend door het kamerlid Bruls (CDA). Het is helaas nog niet duidelijk of de staatssecretaris van SZW de motie wil uitvoeren. Tijdens het debat aarzelde de staatssecretaris nog. Wij zullen voortdurend blijven aandringen op een spoedige afschaffing van de uitbestedingsplicht.

In hetzelfde debat heeft de kamer nog twee moties aangenomen:
* De motie Koser-Kaya (28719, nr. 13), waarin de regering gevraagd wordt het inzetten van reïntegratiemiddelen op basis van effectiviteits- en kwaliteitscriteria af te wegen tegen alternatieve bestedingen met een sociaal en activerend karakter;
* De motie Noorman-Den Uyl (28719, nr. 6) met het verzoek om binnen à©à©n jaar in de bedrijfsverzamelgebouwen of in voorlopers daarvan een geïntegreerde informatie- en voorlichtingsfaciliteit te bevorderen, waarmee de cliënt drempelloos en eventueel anoniem informatie over alle reïntegratie-instrumenten kan krijgen om zo meer kansrijk aan de slag te komen.

bron:VNG