De Themacommissie Technologiebeleid uit de Twwede Kamer vergadert vanaf vandaag 18 april 2005 digitaal. De commissie heeft de mogelijkheid om met nieuwe werkwijzen te experimenteren. Om hieraan gestalte te geven komt de besluitvorming van de commissie voor een deel tot stand door een zogenaamd "digitaal forum.

De forumsite staat op intranet, het interne netwerk van de Tweede Kamer, waar online door de leden en plaatsvervangende leden kan worden gedebatteerd. Ieder lid kan een nieuw onderwerp aandragen via de site. De staf van de commissie kan ook nieuwe onderwerpen ter discussie stellen. Een nieuwe bijdrage op de forumsite wordt automatisch aan iedere deelnemer gemeld via een email-bericht. Na afloop van de digitale discussie komt de voorzitter van de commissie met een samenvatting of eventueel met een voorstel. De leden dienen hier binnen een bepaalde tijd op te reageren of over te stemmen.

bron:Tweede Kamer

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular