Het Tweede Kamerlid de heer Erik van Lith bezoekt op 20 mei op uitnodiging van provincie Noord Brabant een drietal werkplekken van schildersbedrijven in de regio om nadrukkelijker kennis te maken met de bedrijfstak en de problematieken in die bedrijfstak. Voor de schilder- en onderhoudsbedrijven verdiept Van Lith zeer met name in de problematiek van de winterwerkloosheid als gevolg van onvoldoende spreiding van opdrachten door opdrachtgevers terwijl de moderne technieken het doorwerken goed mogelijk maken. De Brabantse bedrijven waren de eerste bedrijven in Nederland die het doorwerken in de winterperiode onder de opdrachtgevers in de regio realiseerden. 

Het eerste bezoek vindt plaats aan het complex WB Philips natlab op de Hightech campus aan de professor Holstlaan 4 te Eindhoven. Op dit object werken een drietal grotere schildersbedrijven uit de regio samen aan het onderhoud, tijdens de renovatie, van het gehele complex zowel binnen als buiten, aan alle 8 de bouwlagen. 
 
Van daaruit vindt het volgende bezoek plaats aan de Lucifersteeg in Eindhoven alwaar aan de stadvillas een vervanging plaats vindt van isolatieglas op een complexe manier, als gevolg van een door de architect bedachte aparte bouwvorm, waardoor beglazing niet altijd eenvoudig is. Arbo en veiligheid voor de medewerkers en de omgeving spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
Het laatste bezoek vindt plaats aan een woningbouwcomplex in de Duiftstraat te Tilburg. Hier worden door een combinatie van multifunctionele schildersbedrijven, vergaande renovatiewerkzaamheden uitgevoerd, zoals vervangen van ramen en deuren inclusief isolatieglas, asbestverwijdering, aanpassing verlichting, aanbrengen rookmelders en ook nog schilderwerk. De gehele PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen)adviseren en certificering wordt door de betrokken bedrijven uitgevoerd. 
 
In de provincie Noord-Brabant zijn in de gehele branche ongeveer 740 bedrijven werkzaam met 5300 medewerkers. De bedrijven zijn onder te verdelen in schildersbedrijven, onderhoudsbedrijven (multifunctionele  bedrijven), metaalconserveringsbedrijven en glasbedrijven. Sommige van deze activiteiten vinden plaats in gecombineerde bedrijven, bij voorbeeld schilder- en glaswerkzaamheden of schilder en metaalconserveringswerkzaamheden. Bij de metaalconservering kennen we nog een onderscheid tussen stationaire en mobiele bedrijven. 
 
Van het totale aantal bedrijven in de provincie zijn er 483 georganiseerd bij de ondernemersorganisatie FOSAG. Onderverdeeld naar werkzaamheden zijn het 425 schilders- onderhoudsbedrijven, 15 metaalconserveringsbedrijven en 43 glasbedrijven met in totaal 4750 medewerkers. 
 
bron:FOSAG