Op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert de Nederlandsche Bank (DNB) onderzoek uit naar de voorbereidingen ter uitvoering van de Wet aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en introductie levensloopregeling (VPL).

Hiertoe worden drie metingen verricht. De eerste peiling is afgerond. De tweede meting, over de stand van zaken per 15 mei 2005, vindt op korte termijn plaats. De uiterste indiendatum voor de pensioenfondsen en verzekeraars, die in de steekproef zijn betrokken, is 20 mei 2005. Naar aanleiding van opmerkingen en vragen uit de eerste peiling heeft DNB de toelichting verbeterd.

bron:DNB