Gratis informatiebijeenkomsten en aantrekkelijke subsidies

In de boomende Duitse machinebouw is men volgens de Koninklijke Metaalunie vooral op zoek naar innovatieve toeleveranciers. In de modesector heeft zich in de regio Düsseldorf/Neuss/Krefeld een economisch centrum ontwikkeld. En in de elektroindustrie Nordrhein-Westfalen is men dringend op zoek naar vakmensen.
Voor Nederlandse bedrijven liggen er in de Duitse grensregio aantrekkelijke kansen – en dat in de meest uiteenlopende branches. Hoe kunnen deze kansen nu worden benut? Hierover geeft het Portaalproject van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, de IHK Niederrhein en de Handwerkskammer informatie. Met gratis toegankelijke informatiebijeenkomsten en aantrekkelijke individuele subsidies. Het tweede deel van het Portaalproject wordt op 17 januari ingeluid met een nieuwjaarsreceptie in Kleve.

De eerste bijeenkomsten voor ondernemers in de Euregio Rijn-Waal, die de markt in het buurland willen betreden, vonden al in de herfst van 2007 plaats. Op 17 januari wordt met een bijeenkomst in Businesscenter Poort van Holland-Poort van Duitsland (Siemensstraße 31) de aftrap gegeven voor de tweede ronde van het project. Vanaf 17.30 wordt uitleg gegeven over de komende bijeenkomsten en het individuele subsidieprogramma gepresenteerd. Gastspreker is Almut Schmitz, directrice van NRW International GmbH. Na het officiele gedeelte staat – zoals bij alle bijeenkomsten van het Portaalproject – het “netwerken” op de agenda. Deelname is gratis, aanmelden is echter verplicht (website www.portaalproject.eu).

Bedrijfsbezichtigingen en branchebijeenkomsten
Welke elektronica gaat schuil achter de overdekte jungle in Burgers’ Bush in Arnhem? Hoe gaat het er in de innovatieve afvalenergiecentrale in Nijmegen aan toe? Met welke uitdagingen krijgen de regionale logistici te maken? In februari 2008 gaat een serie branchegerichte bijeenkomsten van start: voor de design- en interieurbranche alsmede voor de metaal-, de elekro-, de bouw- en milieutechniekbranche. Experts uit beide landen vertellen over de kansen in het buurland. Daarbij worden Duitse en Nederlandse deelnemers allereerst in aparte groepen geinformeerd, aansluitend is er tijd om in een informele sfeer samen te “netwerken”.

Eveneens vanaf februari staan vier bedrijfsbezichtigingen bij firma’s op het programma, die al succesvol actief zijn in het buurland. Op 11 februari wordt een bezichtiging in de sector food aangeboden, op 3 maart kunnen de deelnemers kennis maken met een bedrijf in de metaalbranche, op 31 maart volgt een bezichtiging bij een firma uit de elektrobranche. De bezichtiging van een logistiek bedrijf vormt de afsluiting. Ook hier zullen experts vertellen over kansen op de markt en hun eigen ervaringen vertellen. Na de bedrijfsbezichtigingen komen de deelnemers voor een “Get together” bijeen, zodat de eerste grensoverschrijdende contacten gelegd kunnen worden.

Voor 17 april staat een Euregionale netwerkbijeenkomst gepland. Hiervoor zijn zowel bedrijven alsook overheden, verbanden en politici uitgenodigd. Naast een balans is het vizier op de toekomst gericht. Hoe kunnen opgestarte initiatieven worden vervolgd en gelegde contacten worden omgezet in concrete projecten?

Individuele subsidie
Naast de serie bijeenkomsten biedt het Portaalproject individuele subsidies voor bedrijven, die de markt in het buurland willen betreden. Tot april 2008 kunnen geinteresseerde bedrijven zich  individueel over deze stap laten adviseren: bijvoorbeeld over juridische en belastingtechnische aspecten of verkoop- en marketingvraagstukken. De kosten die de experts hiervoor berekenen worden tot 70% gesubsidieerd (het maximum bedrag per bedrijf is 5000 euro). In totaal hebben 30 tot 40 firma’s  de mogelijkheid, een dergelijke subsidie aan te vragen. Hiervoor hebben zich al meerdere bedrijven aangemeld, maar zowel Nederlandse als Duitse  bedrijven kunnen deze kans nog benutten.

Het Portaalproject
Het portaalproject heeft ten doel, het midden- en kleinbedrijf in de grensregio’s wegwijs te maken op de markt van het buurland. Het Portaalproject is een initiatief van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, de Industrie- und Handelskammer Niederrhein in Duisburg en de Handwerkskammer Düsseldorf. Het project wordt gecofinancierd door het EU programma INTERREG IIIA van de Euregio Rijn-Waal, de ministeries van Economische Zaken van Nederland en Nordrhein-Westfalen en de provincie Gelderland.

Verdere informatie over het project:
www.portaalproject.eu.

Gecofinancierd door het EU-programma INTERREG IIIA van de Euregio Rijn-Waal, de ministeries van Economische Zaken van Nederland en Nordrhein-Westfalen en de provincie Gelderland.