Het OM te Dordrecht heeft de tweede zaak tegen de 34 jarige man uit Hoorn wegens het blijven onttrekken aan het ouderlijk gezag van zijn zoon voorwaardelijk geseponeerd. De man is maandag in vrijheid gesteld. De verdachte heeft in 2004 zijn toen 7 jarige zoon ontvoerd naar Tunesië, het geboorteland van verdachte. Hij is voor onttrekking aan het ouderlijk gezag door de rechtbank Dordrecht op 7 april 2005 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. Ook na zijn veroordeling bleef verdachte ondanks alle inspanningen van zowel moeder als diverse instanties, weigeren mee te werken aan de terugkeer van zijn zoon naar Nederland.

Om die reden heeft het OM te Dordrecht besloten verdachte wederom te vervolgen voor het blijven ontrekken van het ouderlijk gezag, met als doel de terugkeer te bewerkstelligen van de inmiddels 8 jarige zoon. De verdachte zat in voorlopige hechtenis tot aan de geplande zittingsdatum 20 april 2006. Uiteindelijk heeft verdachte ingestemd met de terugkeer van zijn zoon naar Nederland, dit is op 27 maart 2006 vastgelegd in een overeenkomst getekend door beide ouders.
Nadat moeder met zoon op woensdag 19 april 2006 in Nederland aankwam heeft het OM de zaak tegen verdachte geseponeerd op voorwaarde dat verdachte gedurende een proeftijd van negen jaren en vier maanden (tot zoon de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt), zich niet aan enig strafbaar feit schuldig zal maken. Daarnaast is als bijzondere voorwaarde gesteld dat verdachte zich gedurende bovengenoemde proeftijd zal houden aan de afspraken in de op 27 maart 2006 gesloten overeenkomst tussen verdachte en moeder en dat hij geen andere afspraken zal maken omtrent de omgang met en de verblijfplaats van zijn zoon. De lange proeftijd, met een maximum van 10 jaar, is sinds kort mogelijk door een wetswijziging in zaken waar de lichamelijke integriteit wordt bedreigd.

bron: OM