Twee Enschedese jongens van 14 en 17 jaar
hebben bekend dat zij op een internetsite beelden hebben geplaatst
van o.a. het afvuren van een wapen, het maken van molotovcocktails
en het in brand steken van coniferen.

Rond de 20e november werd de politie
Twente getipt door medewerkers van RTV Oost dat op een bepaalde
internetsite de hierboven genoemde zaken werden getoond.

Twee dagen daarna kwamen de moeders van de
14- en 17 jarigen met hun zoons aan het afdelingsbureau
Enschede-Zuid. Zij hadden het verhaal in de krant gelezen en op RTV
Oost gezien. Een van de moeders had haar zoon, de 14-jarige, op de
beelden van RTV Oost herkend toen hij, naar later bleek, een
vuurwerkpistool afvuurde.

Uit de verhoren van de twee kwam vast te
staan dat inderdaad de 14-jarige het vuurwerkpistool had afgevuurd
en dat zij daarvan opnamen hadden gemaakt met een mobiele telefoon.
Deze beelden waren geplaatst op de internetsite. Hierbij werden
tevens beelden van het in brand steken van de coniferen en het
maken van molotovcocktails geplaatst die door de 14-jarige waren
gedownload van een andere site en onder zijn account op de site
waren gezet waar ook het afvuren van het pistool was geplaatst.
Direct nadat de ontdekking had plaatsgevonden, zijn de beelden door
de 14-jarige verwijderd.

Het gebruikte vuurwerkpistool is
inbeslaggenomen. De twee jongens verklaarden dat ze dit pistool
tijdens de zomervakantie in een park in hun woonwijk hadden
gevonden.

In overleg met justitie zal worden bepaald
wat er verder met deze twee moet gebeuren.

bron:Politie Twente