Vrijdag 18 augustus 2006, heeft een Almelose rechter een opvallende uitspraak gedaan tijdens zijn vonnis over het opsteken van een middelvinger.Tijdens het uitspreken van zijn vonnis gaf hij aan dat het opsteken van de middelvinger naar een politieagent onbehoorlijk is, maar niet beledigend.

In rappel
Justitie is het niet eens met deze uitspraak en gaat in rappel. “Het gebaar dat  ‘fuck you’ betekent vind ik wel degelijk beledigend voor agenten.” reageerde officier van justitie, Rogier Raat. “In dit geval keek de verdachte de agent zelfs recht in zijn ogen toen hij zijn middelvinger opstak.”

Absurd
Korpschef Piet Deelman van de politie in Twente noemt de uitspraak ‘absurd’. “Deze uitspraak wijkt af van andere uitspraken in het land. De middelvinger opsteken naar een agent is zeker niet bedoelt om iemand vriendelijk gedag te zeggen.  Tevens doet het afbreuk aan respect naar de agent en het gezag dat wij willen uitstralen op straat. Agenten die proces-verbaal opmaken van deze belediging voelen zich daardoor ook beledigd. Daarom blijven wij ook processen-verbaal uitschrijven aan degene die toch menen een agent op deze wijze te moeten beledigen. Wij juichen het toe dat het O.M. in rappel gaat.”

bron:Politie Twente