Minister Cramer (VROM) heeft twijfels
geuit over de plannen voor een bovenregionaal bedrijventerrein in
de Hoeksche Waard. Zij wil dit gebied, dat is aangewezen als
Nationaal Landschap, liever niet aantasten. Minister Cramer bezocht
de Hoeksche Waard op 3 mei 2007 tijdens een werkbezoek in
Zuid-Holland.

De minister zei begrip te hebben voor de
behoefte aan verdere economische ontwikkeling in de regio
Rotterdam. Zij vraagt zich af of ruimte voor bedrijven met
bovenregionale belangen niet op een andere plaats kan worden
gevonden. Bijvoorbeeld in het Rotterdams havengebied of de
Moerdijk.

Cramer zal in overleg met minister Van der
Hoeven (EZ) een besluit nemen over nut en noodzaak van het
bovenregionale bedrijventerrein in de Hoeksche Waard.

Nota Ruimte

De Hoeksche Waard is een van de twintig
landschappen die het Rijk in de Nota Ruimte (2004) heeft aangewezen
als Nationaal Landschap. Daarnaast is in de Nota Ruimte een plan
opgenomen voor een grootschalig bedrijventerrein aan de noordrand
van de Hoeksche Waard.

Bron:VROM