Eerder dit jaar is besloten dat afnemers
van elektriciteit een eenmalige tegemoetkoming van 52 euro in de
energiekosten krijgen. Het gaat om particulieren en kleine
bedrijven die op 1 september van dit jaar een eigen aansluiting
hadden. Deze tegemoetkoming is bedoeld als gedeeltelijke
compensatie voor de gestegen energiekosten en ter verbetering van
de koopkracht.

De 52 euro wordt in de week van 13 tot en
met 17 november automatisch overgemaakt op de rekening van
kleinverbruikers met een eigen elektriciteitsaansluiting. Vanaf
2007 wordt de tegemoetkoming van 52 euro automatisch van de
elektriciteitsrekening afgetrokken.

bron:EZ