De relatief rustige periode die normaal
gesproken in de wintermaanden aanbreekt in de Zuid-Afghaanse
provincie Uruzgan biedt de Nederlandse Task Foce de gelegenheid het
aantal patrouilles van het Provinciaal Reconstructie Team (PRT) uit
te breiden. Op die manier denkt Commandant der Strijdkrachten
generaal Dick Berlijn de komende maanden nog meer te kunnen doen
aan (weder)opbouwwerkzaamheden in het gebied.

De ministeries van Defensie en
Buitenlandse Zaken schetsten vrijdagmiddag tijdens een presentatie
de voortgang van de ISAF-missie in Afghanistan in de afgelopen
periode. Conclusie: de start is geslaagd en de eerste resultaten
zijn zichtbaar, hoewel het nog lang niet veilig is. De soms
robuuste gevechten in Uruzgan gaan door, maar aan de andere kant
wil Defensie een extra Provinciaal Reconstructie Team inzetten voor
opbouwwerkzaamheden in de provincie Uruzgan. Hiervoor wordt
binnenkort een extra missieteam vanuit Nederland ingezet.

Vertrouwen winnen

Zowel generaal Berlijn als de Nederlandse
ambassadeur van Afghanistan Roeland van de Geer, bestempelt het
vertrouwen van de bevolking als doorslaggevend voor het succes van
de ISAF-missie. Hiervoor wordt gezamenlijk het zogeheten 3D-concept
van defence, diplomacy en development ingezet. Bij defensie ligt de
nadruk op stabiliteit door het ontwikkelen van eigen Afghaanse
veiligheidsorganisaties. De diplomatie richt zich op een
verbetering van de plaatselijke, regionale en landelijke overheid.
Ontwikkeling staat voor een beter perspectief voor de
plattelandsbevolking en daarmee de bestrijding van de
drugscriminaliteit.

Inktvlek

Berlijn gaf een korte uiteenzetting van de
manier van werken in Uruzgan. Hij vergeleek de uitbreiding van
veilige en stabiele plaatsen met een inktvlek, die begint in Tarin
Kowt en Deh Rawod. De Afghaanse veiligheidsorganisaties, zoals de
politie en het leger, maken de steden leefbaar, terwijl
ISAF-troepen zich richten op de omliggende gebieden.

bron:MinDef