MKB-Nederland vindt het voorstel van
minister De Geus om de arbeidsdeelname van vrouwen te verhogen door
onbetaald ouderschapsverlof uit te breiden van 13 naar 26 weken
niet effectief en contraproductief. In een aantrekkende economie en
periode van krapte op de arbeidsmarkt moeten mannen en vrouwen
zoveel mogelijk bij het arbeidsproces worden betrokken, stelt de
koepelorganisatie. Stimulering van het gebruik en de kwaliteit van
kinderopvang zet meer zoden aan de dijk, aldus MKB-Nederland.

Een aanzienlijke uitbreiding van het
ouderschapsverlof zou in een aantal bedrijven de continuïteit
van de bedrijfsvoering zelfs in gevaar kunnen brengen. In geval van
een forse uitbreiding van ouderschapsverlof met 13 weken worden
werkgevers geconfronteerd met hoge vervangingskosten en
organisatorische rompslomp, zoals de herindeling van functies en de
verdeling van werkzaamheden onder de overige werknemers.
MKB-Nederland is dan ook verbaasd over het voorstel van De Geus, te
meer omdat veel werkgevers op dit moment al grote moeite hebben om
vacatures vervuld te krijgen.

Om arbeid en zorg op een goede manier te
kunnen combineren en de arbeidsparticipatie onder met name vrouwen
te bevorderen ziet MKB-Nederland meer in de stimulering van het
gebruik van kinderopvang. Kinderopvang wordt per 1 januari
aanstaande goedkoper voor ouders, onder meer omdat werkgevers
worden verplicht hieraan mee te betalen. Daarnaast acht
MKB-Nederland het van belang dat de kwaliteit van kinderopvang goed
is en openingstijden aansluiten op de werktijden van
werknemers.

bron:MKB