Vanaf 2007 wordt in Suriname het drukken en distribueren van het baby- en peuterboekje structureel in de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid opgenomen. Sinds twee jaar had de stichting Naomi deze taak op zich genomen, maar de stichting is blij dat de Surinaamse regering het overneemt. Het bevestigt het nut en de noodzaak van het boekje waarin de levensloop en de groei van kinderen worden vastgelegd. In Nederland is het boekje de gewoonste zaak van de wereld want het is belangrijk voor de gezondheid van zowel moeder als kind.

Twee jaar geleden nam de voorzitter van stichting Naomi, de heer Remy Hirasing, het initiatief om het Nederlandse boekje ook in Suriname uit te geven. Het eerste jaar werd dit door de Vrije Universiteit gefinancierd. Het jaar erop kon dankzij een subsidie van de provincie Noord-Holland het Nederlandse groeiboekje aangepast worden aan de Surinaamse situatie. Dankzij een gift van ontwikkelingsorganisatie Cordaid kon dit nieuwe boekje opnieuw op grote schaal worden verspreid.

Belangrijke bijdrage
Zowel moeder als kind profiteren van het groeiboekje. Naast de gegevens van de moeder worden alle ontwikkelingen van het kind, zoals het gewicht en de ontvangen inentingen er in bijgehouden. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid. Met de toezegging van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, onderdeel van het Surinaamse Ministerie van Volksgezondheid, het drukken en het distribueren van het boekje in de begroting op te
nemen, is de uitgave voor 2007 én de jaren erop verzekerd. Volgens Cees Valentijn, secretaris van de stichting Naomi, is dit een voorbeeld van hoe ontwikkelingshulp zou moeten verlopen: initiatieven opzetten die na verloop van tijd door het land zelf worden overgenomen. 'Een land moet uiteindelijk zelfstandig functioneren, zonder afhankelijk te zijn van anderen'.

Stichting Naomi
Stichting Naomi zet projecten in Suriname op om de kinderen vooruit te helpen en ze zicht te geven op een betere toekomst. Zo steunt Naomi diverse kindertehuis in Suriname waar onder andere zwerfkinderen worden opgevangen. Voor deze kinderen is opvang vaak de laatste kans om uit een uitzichtloze situatie te komen. Ook stuurt Naomi ieder jaar duizenden agenda's naar scholen in Suriname en voorziet het sportclubs in achterstandswijken van sportkleding of sportartikelen.
 
bron:Stichting Naomi