De uitkering van mensen die volgens de
nieuwe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) volledig en
duurzaam arbeidsongeschikt zijn, gaat vanaf 1 januari 2007 omhoog.
De uitkering wordt verhoogd van 70 naar 75 procent van het laatst
verdiende loon. Dit gebeurt met terugwerkende kracht voor mensen
die in 2006 een IVA- uitkering (Regeling inkomensvoorziening
volledig arbeidsongeschikten) hadden. Dit heeft de ministerraad
besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

In het Najaarsakkoord van 2004 was
afgesproken dat de voorwaarde voor deze verhoging is dat de
instroom van volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de IVA in
2006 minder dan 25.000 mensen zou zijn. Dit mag op basis van de
instroom tot nu toe worden verwacht. Ook was afgesproken dat de
loondoorbetaling bij ziekte niet hoger dan 170 procent zou zijn in
de eerste twee jaar van ziekte. In een zeer groot deel van de
cao's zijn hierover afspraken opgenomen. Het kabinet vindt dat aan
beide voorwaarden in voldoende mate is voldaan.

Het kabinet heeft in samenhang hiermee ook
besloten om de zogeheten Pemba-premie die werkgevers voor de WAO
moeten betalen af te schaffen. Deze premies variëren
afhankelijk van de WAO-instroom van de laatste twee jaren. Door
afschaffing, uitgaande

van 1 januari 2006 als referentiedatum,
betalen alle werkgevers die bij het Uitkeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) verzekerd zijn voor de WAO vanaf 2008
dezelfde premie.

bron: SZW