Het cliëntbeheer voor
oorlogsgetroffenen (het berekenen en betalen van de pensioenen en
uitkeringen en de verstrekking van bijzondere voorzieningen) gaat
in 2011 van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) naar de Sociale
Verzekeringsbank (SVB). Dit schrijft staatssecretaris Bussemaker
vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf dat jaar is de SVB
verantwoordelijk voor het cliëntbeheer.

De Pensioen- en Uitkeringsraad is
verantwoordelijk voor de toepassing en uitvoering van Nederlandse
wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode (de
onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië) en aan hun
nabestaanden.

De reden voor deze overgang is dat door
demografische ontwikkelingen het cliëntenaantal daalt. In 2011
zullen er naar verwachting nog ongeveer 33.000 gerechtigde
cliënten zijn. Hiermee komt de continuïteit van de
voorzieningen in gevaar, omdat de PUR op termijn te klein wordt om
de uitkeringen kwalitatief goed te verzorgen. Dit staat haaks op
het beleid van de staatssecretaris dat de zorg voor
oorlogsgetroffenen tot de laatste cliënt gewaarborgd moet
blijven.

Oorlogsgetroffenen hechten veel waarde aan
de cliëntvriendelijkheid van de PUR. De staatssecretaris
schrijft in de brief aan de Kamer dat zij ervan bewust is dat voor
cliënten de overgang naar de SVB gevoelsmatig een grote
verandering is. Zij benadrukt dat de relatie naar de cliënten
altijd de uiterste zorg en aandacht heeft gehad en ook zo zal
blijven.”

De PUR en de SVB gaan al op korte termijn
samenwerken, tot de uiteindelijke overdacht. Daarbij zullen
medewerkers van de PUR overgaan naar de SVB.

Ook na de overheveling van het
cliëntbeheer naar de SVB kunnen potentiële gerechtigden
een beroep doen op de wetten voor oorlogsgetroffenen. Daarvoor zal
een apart toelatingsorgaan beschikbaar blijven.

bron:VWS