voorzieningenrechter in Amsterdam heeft
geoordeeld dat de door Kelder gedane uitlatingen in het
radioprogramma Stand.nl niet onrechtmatig zijn jegens mr.
Moszkowicz. Alle vorderingen van mr. Moszkowicz zijn afgewezen.

Daarbij zijn de belangen van partijen
afgewogen, nl. het belang van mr. Moszkowicz niet te worden
blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen tegenover het
belang van Kelder en Quote b.v. zich in de media te kunnen uitlaten
ter voorlichting van het publiek omtrent misstanden die de
samenleving raken. Bij die belangenafweging zijn de volgende
omstandigheden van belang geacht:

Mr. Moszkowicz is een bekende Nederlander,
die daarom een grotere tolerantie dient op te brengen dan een niet
bekende persoon ten opzichte van over hem in de media gedane
negatieve uitlatingen.

Mr. Moszkowicz is met Kelder in een in de
media gevoerd debat verwikkeld over de vraag of het aanvaardbaar is
dat mr Moszkowicz de heer Holleeder bijstaat in een strafzaak,
gezien zijn eerdere werkzaamheden voor de heer Endstra.

Dit debat wordt niet puur zakelijk gevoerd
en door beide partijen wordt daarbij op de man gespeeld, waarbij
zij zich over en weer in minder vleiende bewoordingen over de ander
uitlaten.

De gewraakte uitlatingen zijn gedaan in
een radioprogramma, waarin een stelling wordt geponeerd door een
gast (in dit geval Kelder), waarna het publiek hierop kan reageren,
en via een commentaar op een website. Gelet op deze omstandigheden
kan bij een afweging van de belangen de term "beroepsleugenaar" op
de website niet als onrechtmatig worden aangemerkt. Voorts staat
het Kelder vrij om de vraag naar eventuele betaling van mr.
Moszkowicz met zwart geld aan de orde te stellen en daarbij zijn
eigen conclusie te trekken. Hetzelfde geldt voor het opwerpen van
de vraag of mr. Moszkowicz zijn geheimhoudingsplicht jegens Endstra
heeft geschonden.

De term "maffiamaatje" en de stelling dat
mr. Moszkowicz vriendschappelijke betrekkingen met de onderwereld
heeft zijn weliswaar beledigend en voor een advocaat uiterst
schadelijk, maar vinden voldoende steun in het toen beschikbare
feitenmateriaal. Het feit dat mr. Moszkowicz zich profileert als
topadvocaat in strafzaken brengt mee dat hij meer dan een ander aan
kritiek onderhevig is.

Bron: Rechtbank Amsterdam