De gedaagde heeft een vrouw ondersteund bij het doen van aangifte
terzake van verkrachting door eiser die gemeenteraadslid en
fractievoorzitter is. De gedaagde heeft zich daaromtrent in diverse
media uitgelaten, terwijl dat naar het oordeel van de
voorzieningenrechter geen redelijk doel diende. Die handelwijze wordt
onrechtmatig bevonden.

De gedaagde wordt veroordeeld tot een immateriële schadevergoeding van a 5.000,--.

Bron: Rechtbank Groningen