In het KRO-televisieprogramma Reporter (vanavond, 21.00 uur) zegt Theo Bot, het plaatsvervangend hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), dat de AIVD een taxatiefout heeft gemaakt over Mohammed B., de verdachte van de moord op Theo van Gogh. Volgens het Radio-1-journaal van vanmiddag staat deze uitspraak haaks op de uitlating van Sybrand van Hulst, het hoofd van de AIVD, eerder deze week. Van Hulst zei dat de AIVD ook achteraf niets te verwijten valt. Volgens de AIVD zelf is er niets tegenstrijdigs.

De AIVD laat weten dat er geen tegenstelling zit tussen deze uitspraken.  
De uitspraak van de heer Bot betekent dat de dienst terugkijkend, met de kennis van nu, Mohammed B. verkeerd heeft getaxeerd. Dit laat onverlet dat over de beoordeling die destijds, met de kennis van toen, is gemaakt, de AIVD geen blaam treft.  

bron:BZK