Maandag heeft het gerechtshof uitspraak
gedaan in de strafzaken tegen de voormalige directeur en de
voormalige chef technische dienst van de Zwolse woningcorporatie
SWZ. De zaak is al in 2002 aan het daglicht gekomen, maar de
behandeling bij de rechtbank heeft geduurd tot 2004. Bij het hof
hebben de zaken ook lang gelopen doordat op verzoek van een van de
verdachten nog meer dan twintig getuigen zijn verhoord.

Voormalig directeur

Het hof heeft de voormalige directeur
schuldig bevonden aan een aantal gevallen van valsheid in geschrift
in facturen die moesten aantonen dat verleende diensten correct aan
hem in rekening waren gebracht, valsheid in projectadministraties,
niet-ambtelijke corruptie (het aannemen van geschenken zonder dat
te melden) en belastingontduiking. Het gaat daarbij om het laten
verrichten van werkzaamheden voor privé-doeleinden
(waaronder aan zijn woonhuis en een stacaravan) en het aannemen van
andere cadeaus, waaronder contant geld. Ook gaat het om het
vervalsen van boekhoudgegevens, waarbij door "verschrijvingen"
voordelen voor deelnemende bedrijven werden gecreëerd, en
onjuiste belastingopgaven over een aantal jaren.

Medeverdachte

De medeverdachte is veroordeeld voor
vergelijkbare feiten. Ook aan zijn huis zijn volgens de uitspraak
van het hof voor forse bedragen werkzaamheden verricht zonder
betaling of tegen een veel te lage betaling, wat is aangemerkt als
aannemen van giften. Het hof heeft bovendien veroordeeld wegens
valsheid in facturen die verdachte aan een onderneming in de
bouwwereld verzond, zogenaamd wegens advieswerk. Maar het hof acht
bewezen dat de vergoeding voor adviezen maar een fractie bedroeg
van de ontvangen betalingen, die ruim tweehonderdduizend gulden
beliepen. De rest was in feite smeergeld teneinde een goede
werkrelatie tussen het bedrijf en de woningbouwcorporatie te
handhaven.

Voor dit onderdeel van de tenlastelegging
had de rechtbank vrijgesproken, maar de officier van justitie had
tegen deze vrijspraak hoger beroep ingesteld. Verder is ook deze
verdachte veroordeeld wegens belastingfraude en betrokkenheid bij
valsheid in de projectadministraties, en tenslotte wegens
verzwijgen van verrichte werkzaamheden terwijl hij een uitkering
had.

Oordeel van het hof

Het hof heeft de directeur veroordeeld tot
een gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden en de chef
technische dienst tot vierentwintig maanden. De straffen zijn hoger
dan de vonnissen in eerste aanleg en ook hoger dan de eis van de
advocaat-generaal, die dertig maanden gevangenisstraf waarvan zes
voorwaardelijk, respectievelijk vierentwintig maanden waarvan zes
voorwaardelijk had geëist.

Het hof heeft in zijn uitspraak overwogen
dat het ging om grote bedragen en dat dit soort corruptieve
handelingen uitermate kwalijk zijn. Mede, omdat vrijwel altijd
anderen, werkzaam bij dezelfde instelling of bij bedrijven die
eraan meedoen, zich genoodzaakt zien zelf te gaan frauderen en met
zwart geld te gaan werken, waardoor het kwaad om zich heen grijpt.
Ook heeft een rol gespeeld dat de fraude plaatsvond bij een
instelling van sociale woningbouw waarin veel gemeenschapsgeld
omgaat.

Bron: Gerechtshof Arnhem