De kantonrechter in Lelystad heeft op 18 mei 2005 uitspraak gedaan in een geschil tussen twee automobilisten die met elkaar in botsing kwamen op een zogenaamde turborotonde: een rotonde met twee rijbanen, waarbij de verkeersstromen và³à³r de rotonde worden gescheiden.

Automobilist A nadert de rotonde (vergeleken met de klokindeling) vanaf 6 uur met de intentie om naar 12 uur te gaan, en neemt de binnenbaan van de rotonde. Automobilist B komt vanaf 3 uur, wil ook op 12 uur de rotonde verlaten en rijdt de buitenbaan op. Op dat moment wisselt A, ter hoogte van 3 uur, over de daar onderbroken belijning van buiten- naar binnenbaan; B rijdt tegen de rechterachterzijde van zijn auto.

Op de binnenbaan tussen 6 uur en 3 uur staat een pijl op het wegdek die rechtdoor aangeeft; op die baan staat tussen 3 uur en 12 uur een pijl voor rechtdoor en rechtsaf.

B vordert vergoeding van de schade aan haar auto waarbij zij aanvoert dat zij niets fout deed: voor A gold een verplichte rijrichting en hij gaf geen richting aan naar rechts. A betwist dat hij geen richting aangaf en voert ook aan dat er geen verkeerstekens waren die het hem bij de onderbroken belijning verboden daarover naar de buitenbaan te gaan. Bovendien moest B bij het oprijden van de rotonde aan alle verkeer daarop voorrang geven.

De kantonrechter is van oordeel dat beide partijen verkeersfouten hebben gemaakt. B was nog niet helemaal op de rotonde en moest verkeer daarop voorrang verlenen; A mocht niet và³à³r de pijl die rechtsaf gaan toestond naar rechts de andere rijstrook oprijden.

De kantonrechter legt vervolgens uit waarom hij van oordeel is dat A 80% van de schade van B moet betalen.

bron:Rechtbank Zwolle-Lelystad