De rechtbank ’s-Gravenhage heeft
woensdag uitspraak gedaan in een civiele rechtszaak tussen de ANWB
en Route Mobiel. Het ging in deze zaak enerzijds om uitingen in een
reclamecampagne van Route Mobiel waarin een vergelijking werd
gemaakt tussen Route Mobiel en de ANWB en de schade die de ANWB
daardoor mogelijk heeft geleden, anderzijds om een voorwaarde die
de ANWB stelt bij het overstappen van ANWB-leden naar Route Mobiel
en uitlatingen van de ANWB over Route Mobiel. Beide partijen zijn
door de rechtbank gedeeltelijk in het gelijk gesteld.

Vorderingen ANWB

De ANWB had gevorderd dat Route Mobiel
verboden wordt in haar reclame-uitingen bepaalde beweringen te
doen, waaronder enkele waarin de pechhulpdienstverlening van Route
Mobiel vergeleken wordt met die van de ANWB Wegenwacht. Ook eiste
de ANWB een vergoeding van Route Mobiel voor de schade die de ANWB
heeft geleden als gevolg van de reclamecampagne van Route
Mobiel.

De rechtbank verbiedt Route Mobiel, op
straffe van een dwangsom van € 100.000 per overtreding, acht
van de genoemde beweringen of suggesties nog te doen, onder meer
beweringen waarin Route Mobiel stelt sneller en goedkoper te zijn
dan de ANWB. De rechtbank overweegt daarbij dat Route Mobiel de
reclame-uitingen heeft gebruikt in een zogenoemde vergelijkende
reclamecampagne, maar de juistheid ervan niet binnen een korte
termijn heeft bewezen, zoals de wet vereist. De stellingen van
Route Mobiel dat zij sneller en goedkoper is dan de ANWB, zijn naar
het oordeel van de rechtbank onjuist en daarmee onrechtmatig jegens
de ANWB.

De rechtbank veroordeelt Route Mobiel
bovendien tot vergoeding aan de ANWB van de schade die de ANWB
heeft geleden ten gevolge van de ongeoorloofde vergelijkende
reclamecampagnes van Route Mobiel in 2004 en 2005 waarin de
genoemde beweringen, suggesties en mededelingen zijn gedaan. De
rechtbank acht het aannemelijk dat de ANWB als gevolg van deze
reclamecampagnes schade kan hebben geleden. In november 2005 waren
in totaal zo’n 85.000 leden overgestapt naar Route
Mobiel.

Vorderingen Route Mobiel

Route Mobiel had in deze zaak een
tegenvordering tegen de ANWB ingesteld. Zij had in de eerste plaats
geëist dat de rechtbank de ANWB zou verbieden om als
voorwaarde voor het mogelijk maken van het overstappen van
ANWB-leden naar Route Mobiel te stellen dat Route Mobiel het
lidmaatschapsnummer van de betreffende ANWB-leden aan de ANWB
doorgeeft. De rechtbank wijst deze vordering toe.

De overige vorderingen van Route Mobiel
betroffen uitlatingen van de ANWB over Route Mobiel, die volgens
Route Mobiel onrechtmatig jegens haar waren. De rechtbank wijst
deze vorderingen af.

bron:Bron: Rechtbank 's-Gravenhage