Utrecht, 21 december 2004 - De rechtbank Utrecht heeft op 20 december
2004 de uitspraak gepubliceerd in het kort geding van de
busmaatschappij Arriva tegen de bonden. De mondelinge uitspraak heeft
plaatsgevonden op 8 december 2004.
De busmaatschappij Arriva dient in verband met verminderde subsidie
haar dienstregeling aan te passen. Een deel van het personeel wordt
daardoor overtallig. De bonden eisen dat geen gedwongen ontslagen
zullen plaatsvinden en hebben om die reden een staking uitgeroepen. De
voorzieningenrechter oordeelt dat de staking rechtmatig is.

Bron: Gerechtelijke Organisatie