In kort geding heeft Bavaria staking
gevorderd van het gebruik van het merk ‘Hollander’ en
‘It must be a Hollander’ door A.P. Holding BV. Volgens
Bavaria maakt dat merk inbreuk op haar biermerk
‘Hollandia’. De voorzieningenrechter heeft die
vordering vandaag afgewezen.

Niet gebleken is dat
‘Hollandia’ een bekend merk voor bier is.
‘Hollandia’ is afgeleid van het woord
“Holland’. Tekens met het woord ‘Holland’
worden in algemeen beschrijvende zin gebruikt. Zo staan in het
handelsregister 500 namen ingeschreven waarin het woord Holland
gebruikt wordt voor uiteenlopende producten en diensten. Het
onderscheidend vermogen van het merk Hollandia’ is daarom
zeer beperkt. Bovendien gebruikt gedaagde het merk
‘Hollander’ en ‘It must be a Hollander’
voor een ander soort bier - vergelijkbaar met Belgisch bier- en
richt gedaagde zich op een andere doelgroep. Het gevaar dat het
publiek het merk ‘Hollander’ of ‘It must be a
Hollander’ verwart met het merk ‘Hollandia’ is
daarom niet groot.

Bron: Rechtbank Alkmaar