Op 24 april 2003 zijn een aantal balkons
van het appartementencomplex genaamd Patio Sevilla ingestort. Twee
personen vinden daarbij de dood. Na een jaren durend, vooral
technisch zeer gecompliceerd vooronderzoek door politie, justitie
en rechter-commissaris zijn nu vonnissen gewezen door de rechtbank.
De hoofdconstructeur, de constructeur van de balkons en de aannemer
worden vervolgd wegens dood door schuld. Elk van de drie bedrijven
maakt een fout. De derde oplegging van de balkons is te klein en de
constructeur van de balkons ontwerpt de daarin opgenomen wapening
niet goed. Bij controle van het ontwerp door de hoofdconstructeur
wordt deze fout niet opgemerkt.

Wegens schade aan de balkons al tijdens de
bouw ontstaan wordt de constructie door de hoofdconstructeur
gecontroleerd, maar nog wordt de fout niet opgemerkt. Ook aan de
derde oplegging van het als eerste ingestorte balkon ontstaat
tijdens de bouw al schade. In plaats van deze schade te melden aan
de hoofdconstructeur laat de aannemer naar eigen inzicht deze
schade repareren.

De rechtbank veroordeelt de
hoofdconstructeur tot een geldboete wegens aanmerkelijk onachtzaam
handelen. De instorting is mede het gevolg van het handelen door de
constructeur van de balkons, maar de rechtbank spreekt haar toch
vrij van dood door schuld. Ook de aannemer wordt vrijgesproken van
dood door schuld, hoewel de rechtbank de instorting van de balkons
tevens wijt aan haar handelen.

Bron: Rechtbank Maastricht