Het ministerie van VWS heeft woensdag
besloten de tijdelijke stopzetting van de Nationale Griepcampagne
op te heffen. Deskundigen hebben dit advies gegeven aan minister
Hoogervorst op basis van onderzoeksgegevens van de fabrikant van
het vaccin en een analyse van het European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC). Uit deze gegevens concluderen de
deskundigen van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen
(CBG), het Nederlandse Vaccininstituut (NVI) en het Centrum
Infectieziektebestrijding (Cib) van het RIVM dat het vaccin veilig
is.

Maandag besloot VWS de campagne een week
uit te stellen door onduidelijkheden rond het overlijden van vier
Israëliërs, enkele dagen na een griepvaccinatie. Uit
informatie van de fabrikant is gebleken dat het ging om personen
met hart- en vaataandoeningen, wat het overlijden verklaart. Ook
bij 20 miljoen eerdere vaccinaties met dit vaccin zijn geen
ernstige bijwerkingen gemeld. De analyse van het ECDC laat zien dat
overlijden van de Israëliërs op toeval is gebaseerd. In
andere landen is de vaccinatie ook weer gestart.

In de praktijk betekent dit dat de
campagne vanaf maandag 30 oktober weer loopt als gepland. Er komt
een inhaalactie waardoor de vaccins die in de week van 23 oktober
geleverd zouden zijn, alsnog een week later bij de huisartsen
worden bezorgd. De betreffende huisartsen worden vandaag en morgen
hierover door het NVI geïnformeerd.

Door de Nationale Griepcampagne worden 200
tot 800 sterfgevallen per jaar voorkomen. Het is dan ook van groot
belang dat mensen die tot de risicogroepen horen zich laten
vaccineren.

bron:VWS