De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de VNG laten weten dat zij, naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer op 20 april 2005, er naar streeft de overdracht van de huishoudelijke verzorging naar de Wmo niet per 1 januari 2006, maar per 1 juli 2006 te laten plaatsvinden, zoals door de VNG uitdrukkelijk is bepleit.

Zij ondersteunt de VNG in haar streven dan ook de gehele huishoudelijke verzorging over te hevelen. Tijdens het debat bleek dat er in de Tweede Kamer een opkomend begrip voor deze wens van de VNG bestaat, mits de staatssecretaris in een pilot kan aantonen dat gemeenten daadwerkelijk per 1 juli 2006 de gehele huishoudelijke verzorging kunnen uitvoeren.

Voor de Tweede Kamer staat bij de beslissing over de huishoudelijke verzorging een zorgvuldige invoering voor de cliënten voorop. De VNG onderschrijft deze mening. De vereniging wil zich samen met de staatssecretaris en veldpartijen inspannen om de zorgen bij de Tweede Kamer weg te nemen.

Over de zorgplicht, het persoonsgebonden budget en de regiefunctie bestaat nog geen duidelijkheid. De verwachting is dat hier bij de Tweede Kamerbehandeling van het wetsontwerp, mogelijk nog voor het zomerreces, duidelijkheid over komt.

De staatsecretaris overlegt volgende week met de VNG over de vormgeving van de pilot huishoudelijke verzorging. Deze pilot zal in een als of situatie plaatsvinden. Experimenteren met bestaande rechten is namelijk niet mogelijk. Daarnaast zal de staatsecretaris gemeenten informeren over de randvoorwaarden en de stand van zaken van de Wmo.

bron:VNG