Rotterdam, 17 februari 2005,  Grote ondernemingen maken steeds minder
vaak gebruik van externe ICT ers. De markt voor ICT ers lijkt zich te
verplaatsen naar het midden- en kleinbedrijf. Bij mkb-bedrijven stijgt
de vraag naar ICT dienstverleners. Met name bij middelgrote bedrijven
heerst de verwachting dat het ICT budget het komende jaar zal stijgen.
Dit blijkt uit de nieuwste ICT Barometer van Ernst & Young. Uit dit
onderzoek blijkt tevens dat e-commerce activiteiten van Nederlandse
organisaties nog niet echt succesvol zijn. Slechts 22 procent van de
ondervraagde directeuren, managers en professionals meent dat de
e-commerce activiteiten van hun bedrijf in grote mate succesvol zijn. 

 
Deze conclusies staan in de nieuwste ICT Barometer, het tweemaandelijks
onderzoek van Ernst & Young naar ontwikkelingen op het gebied van
ICT in Nederland. De ICT Barometer maakt deel uit van de EY Leadership
programma s van Ernst & Young en is uitgevoerd door Interview-NSS
onder 605 directeuren/managers en professionals.   
 
Te weinig positieve resultaten e-commerce   
E-commerce activiteiten zijn nog niet succesvol, zo blijkt uit het
onderzoek. Maar liefst 65 procent van de ondervraagden geeft aan dat
e-commerce activiteiten slechts in beperkte mate succesvol zijn, 13
procent antwoordt dat de activiteiten helemaal niet succesvol zijn.
Dienstverleners en grote bedrijven (500+) boeken daarbij relatief het
meeste succes. 'Dat slechts 12 procent van de ondervraagde
directeuren/managers en professionals in de overheids- en
not-for-profit-sector e-commerce echt succesvol vindt, benadrukt
opnieuw dat de overheid innovatie niet op de prioriteitslijst heeft'
aldus Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership.
 
   
E-commerce gemeengoed voor meeste organisaties  

Vrijwel alle organisaties maken op dit moment gebruik van een bepaalde
vorm van e-commerce. Het elektronisch verstrekken en raadplegen van
informatie over producten en diensten is inmiddels gemeengoed.
Driekwart van de deelnemers aan het onderzoek maakt gebruik van
elektronische inkoop. De helft past e-commerce toe bij de verkoop en
zes op de tien heeft internet-achtige applicaties in gebruik voor
klantondersteuning. Bovendien gebruikt de helft van de ondervraagden
het internet om prijzen tussen leveranciers te vergelijken en orders te
plaatsen. Dit is een stijging van bijna twintig procent ten opzichte
van vier jaar geleden.   
 
Valkuilen van e-commerce  
Driekwart van de ondervraagde directeuren/managers en professionals
zoekt via het internet informatie over leveranciers. De drie
belangrijkste valkuilen bij de implementatie van e-commerce zijn
volgens hen een gebrekkige kwaliteit van de website (45 procent), een
gebrekkige afstemming van de interne bedrijfsprocessen (41 procent) en
het feit dat de producten of diensten niet geschikt zijn voor
e-commerce (40 procent). Het is opmerkelijk dat veiligheid op dit
moment in mindere mate als valkuil wordt gezien (24 procent).
Veiligheid was voorheen à©à©n van de grootste knelpunten. Volgens Jacob
Verschuur moeten bedrijven in 2005 voorrang geven aan de bouw van de
nieuwe generatie websites (emotie en waarden tonen), alsmede CRM
(elektronisch klantenbeheer) op de lijst van ICT-investeringen
zetten.   
 
Grote vraag naar online overheidsdiensten  
De meeste ondervraagden hebben een voorkeur voor het online afnemen van
overheidsdiensten zoals het aanvragen en verlengen van paspoort of
rijbewijs of het aanvragen van vergunningen. Het is volgens Verschuur
dan ook opmerkelijk dat dit nog niet mogelijk is. 'Dit dient voor de
overheid dus uitdaging nummer 1 te worden als ICT en innovatie
prioriteit hebben.' Alleen aangifte van een misdaad doet men liever
niet via internet. Diensten zoals belastingaangifte en het aanvragen
van informatie worden op dit moment al in belangrijke mate online
afgehandeld.   
 
 
Over de Ernst & Young ICT Barometer  
De ICT Barometer, een EY Leadership onderzoek van Ernst & Young, is
de gerenommeerde 'vinger aan de pols' voor managers. Het onderzoek
wordt sinds december 2001 tweemaandelijks gehouden onder ruim
zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het
bedrijfsleven (onderverdeeld naar productie & industrie, handel
& distributie en dienstverlening & financiële instellingen), de
not-for-profit sector en de overheid. Het onderzoek is uitgevoerd door
het marktonderzoeksbureau Interview-NSS. Van de ondervraagden is bekend
hoeveel vestigingen en medewerkers zijn of haar organisatie heeft, aan
hoeveel medewerkers leiding wordt gegeven, het functietype en de
functietaken, betrokkenheid bij ICT en beslissingsbevoegdheid over
ICT-aankopen. De groep ondervraagden wordt online geënquàªteerd en
beschikt daarvoor over een internetaansluiting. Gezien de samenstelling
van de onderzochte groep mag het onderzoek niet als representatief voor
de Nederlandse bevolking worden gezien. De ICT Barometer biedt naast
het jaarlijkse Trends in ICT onderzoek een belangrijk deel 'up to date'
-informatie door een aantal vaste businessdilemma s te monitoren,
aangevuld met actuele vragen.  
 
Downloaden rapport  
De rapporten met de onderzoeksresultaten van 17 februari 2005 over ICT
Conjunctuur & ICT Bestedingen MKB, alsmede de resultaten over
e-commerce kunt u downloaden via http://www.trends-in-ict.nl  

Bron: LENSINK VAN BERKEL COMM.