Begin 2006 waren er ruim 700
uitvaartverzorgingsbedrijven, anderhalf maal zoveel als in 1996. In
dezelfde periode is het aantal banen in de uitvaartbranche
verdubbeld. Dat blijkt uit tellingen van het CBS.

Vooral kleine bedrijven zijn actief in de
uitvaartverzorging. In 2006 had ruim 85 procent van de bedrijven 5
medewerkers of minder in dienst. De uitvaartverzorgingsbedrijven
zijn verdeeld over bijna duizend vestigingen. De meeste
vestigingen, een derde van het totaal, liggen in de provincies
Zuid-Holland en Gelderland.

Opvallend genoeg valt de stijging van het
aantal bedrijven en de werkgelegenheid in de uitvaartverzorging
niet samen met een hoger aantal overledenen. Integendeel, sinds
2002 is het aantal sterfgevallen juist met bijna 5 procent
gedaald.

bron:CBS