De uitval in het vmbo - momenteel verlaten
15.000 jongeren dit schooltype zonder diploma - kan zeker met de
helft worden teruggebracht. Daarvoor is het nodig leraren met
specialisaties op te leiden. Naast de eigenlijke vakbekwaamheid,
waarmee zij de tweedegraads bevoegdheid verwerven, moeten deze
leraren al tijdens hun opleiding ervaring opdoen op vmbo-scholen en
krijgen zij gerichte pedagogische en didactische colleges.

In Amsterdam is Hogeschool INHOLLAND
gestart met 15 van zulke lerarenopleidingen. De School of Education
van INHOLLAND viert op woensdag 15
november de start met een symposium onder de titel Samen leren,
samen leven in de school. In het eerste jaar hebben meteen 300
studenten zich ingeschreven.

Hoofd en handen

Cor de Raadt, directeur van de School of
Education, is ervan overtuigd dat 'zijn' tweedegraads leraren in
een grote behoefte voorzien. 'Het probleem van de schooluitval
speelt vooral in het VMBO in de grote steden. Het past bij het
profiel van INHOLLAND met vestigingen in
alle steden van de Randstad, en met maatschappelijke betrokkenheid
als een van de kernwaarden, om een concrete oplossing te bieden.
Jongeren die naar het VMBO gaan verdienen een aanpak die op hen is
toegespitst. Het zijn scholieren die, zoals wij dat vroeger
noemden, niet alleen met hun hoofd maar ook met hun handen hun
brood gaan verdienen. Die leren anders. Daar moet je als leraar
goed op kunnen inspelen. Dan kun je de uitval met de helft
terugbrengen.' De gespecialiseerde lerarenopleidingen zijn een
concrete uitwerking van het bestuurscharter dat de hogescholen op 7
november aan minister Verhoeven hebben aangeboden. Kern van dat
plan is dat studenten aan lerarenopleidingen zich al tijdens hun
studie moeten specialiseren in onderwijs op de basisschool, op het
vmbo of op havo/vwo.

Beroepsonderwijs aantrekkelijk maken

Studenten van de School of Education
kunnen terecht op alle scholen waar een tweedegraads bevoegdheid is
vereist. Wel rekent De Raadt erop dat vooral studenten die in het
vmbo willen werken voor zijn school zullen kiezen. 'Het VMBO wordt
te snel geproblematiseerd. Daarmee wordt dat onderwijstype minder
aantrekkelijk. Voor ouders, voor kinderen, maar ook voor leraren.
Er zijn echter voldoende studenten die zich willen inzetten voor
het beroepsonderwijs, die er juist een uitdaging in zien om deze
scholieren te motiveren. Op die studenten mikken wij.'

De School wil toegroeien naar een
jaarlijkse instroom van 600 studenten. Volgens Jos Elbers is dat
hard nodig. 'Er dreigt een groot lerarentekort. Het
beroepsonderwijs heeft daar extra veel last van. Ik vind dan ook
dat elke hogeschool in de grote steden over goede
lerarenopleidingen moet beschikken.'

Imam

De School of Education ontwikkelt in huis
een expertisecentrum voor vraagstukken rondom leraarschap,
diversiteit en levensbeschouwing. Andere scholen, bedrijven en
instellingen kunnen hiervan gebruik maken. Naast lerarenopleidingen
biedt de School of Education Amsterdam van Hogeschool INHOLLAND ook
theologische opleidingen. Om die reden is de eerste Hbo-opleiding
voor Imam en Islamitisch geestelijk werker ook bij deze School
ondergebracht.

bron:Hogeschool Inholland